Актуално за СОФИЯ 9.6.2019

 

22.4.2017 г.

Пречиствателна станция за питейна вода Бистрица

 

 

 

 

Пречиствателна станция за питейна вода DOBRUCA:

 

Пречиствателна станция за питейна вода Панчарево

 

Пречиствателна станция за питейна вода Панчарево (продължение)

 

 

 

 

 

 

 

Пречиствателна станция БОРОВИЦА:


 

 

Сезонни изменения на мътността

 

 

 

 

Effective Chemical Treatment at Borovitsa Drinking Water Treatment Plant 

 

Summary

The drinking water treatment plant “Borovitsa” is based on multi step purification process - coagulation, decantation, filtration, ozonation and chlorination.  According to the design scheme, the coagulation was with Aluminum sulphate, and the disinfection with ozone and chlorine gas. The application of the Aluminum sulphate didn’t ensure below 0.2 mg/l reduction of the residual aluminum in the treated water. An alternative treatment with a coagulant - flocculent - sorbent CFS-SOLVO®  has been done. The water quality results of  chemical products change are described below.

English (219 KB)

Ефективна коагулационна обработка на водата в ПСПВ “Боровица”- Кърджали- задължително условие за достигане на изискванията за качество Български

 

 

 

 


 

 

TOP                          HOME

             SOLVO®