Христо Добрев 

Вода за пиене

 


Актуално за СОФИЯ 9.6.2019

 

 

 

 

23.4.2017 Босевски 

Уран във водата за пиене

 


 

 

Язовир

Искър 

Охранителна зона?


 

Приемлива? 

 

Мътност на водата за пиене


Тревожно 

 

Замърсяване на водата за пиене


 

 

МЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО ОБЛАСТИ

(Гастроентерит, ентероколит/10 000бр)

Заболяли

 

през  2016 г.


http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=171:zar-zab&catid=96&Itemid=640&lang=bg

 

SOLVO ltd

TOP             HOME