Когато водата за пиене е

със съмнителна чистота:

Пречистване на вода в домашни условия:

  


 

CFS-SOLVO   (73KB)

 

Отстранява напълно:

глинести частици, бактерии, планктон, хумусни съединения, нефтопродукти и други органични, неорганични и радиоактивни вещества, йонно разтворени токсични елементи, като: олово, мед, цинк, никел, кадмий, манган, желязо, хром, живак, арсен и др.

Премахва неприятните мирис и привкус;

дезинфекцира;

дезактивира.

в обработената вода  няма

остатъчен алуминий! (155KB) 

 

 

Edited by  SOLVO ltd

TOP                        HOME